Ana içeriğe atla

Program Hakkında

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı; içerisinde yer alan bilim dallarıyla; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını, İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir bakış açısıyla ele alıp incelemeye imkân sağlamış olacaktır. Bu programla Temel İslam Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasına ve dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerinde bilimsel bir perspektifle araştırma yapılmasına fırsat verilmiş olacaktır.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’yla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Temel İslam Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Zira günümüz Fıkıh ve Kelam problemleri bu alanların başında gelmektedir. Bu kapsamda Arap Dili, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam, Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla İslâm’ın doğru ve ana kaynağından anlaşılması başta olmak üzere; hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, hukuk, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.