Ana içeriğe atla

İletişim

e-posta: kktcogrenci@asbu.edu.tr

WhatsApp:

0548 850 99 92 

Mesai Saatleri İçerisinde Sadece WhatsApp Mesaj üzerinden iletişim kurulabilir.

0548 850 99 92 - ( 8.00 - 17.00 )

Mesai Saatleri İçerisinde Sadece WhatsApp Mesaj üzerinden iletişim kurulabilir.


Amaç ve Görev

Öğrenci İşleri Müdürlüğümüzün görevi başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, akademik ve idarî personelimize doğru bilgiyi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak iletmek, doğru birimlere yönlendirmek ve mevzuatta yer alan iş ve işlemleri akademik takvime uygun olarak zamanında yapmaktır.

Öğrencilerimizin yıl içerisinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belge, başvurdukları andan itibaren en hızlı şekilde hazırlanarak kendilerine teslim edilmektedir.

Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının sağlıklı yürümesi için Üniversitemizin web sayfasından, akıllı telefon uygulamasından, sosyal medya sayfalarımızdan, e-posta yoluyla veya yerleşke içerisindeki bilgi panolarından kendilerine bildirilen tüm duyuruları ve Üniversitemiz akademik takvimini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ile iletişime geçmede problem yaşanmaması için iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede öğrenci işleri bürosundan bilgi güncellemelerini yaptırmaları önemlidir.

Öğrenci Mail Sistemi
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz OBS üzerinden güncel bir e-posta adresi tanımlamaları gerekmektedir. Müdürlüğümüzce mail yolu ile yapılacak olan tüm bildirimlerde öğrencilerimizin aktif kullandıkları mail adreslerine bildirimleri gönderilecektir.

Öğrenci Kimlik Kartı
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize öğrenci kimlik kartları verilmektedir. Öğrencilerimiz kampüs giriş-çıkışta bu kartlarını kullanacaklardır. Öğrencilerimiz kimlik kartlarını kaybettiklerinde veya yenilemek istediklerinde Öğrenci İşlerine başvuruda bulunarak yenisini çıkarabilirler.

Askerlik Tecil İşlemleri
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan erkek öğrencilerin askerlik durum sorgulamaları online yapılarak kayıtları alınmaktadır. Kayıt yaptıran erkek öğrencilerin öğrencilik durumları ilgili askerlik şubesi tarafından online görüntülenerek askerlik tecil işlemleri yapılmaktadır. Ancak online olarak askerlik tecil işlemi yapmayan şubeler de olabildiğinden, yoklaması gelen öğrencilerimizin tecil işlemlerinin nasıl yapıldığını bağlı oldukları askerlik şubelerine sorgulamaları gerekmektedir. Eğitimleri devam ettiği sürece 29 yaş sonu esas alınarak yapılmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş vb. durumları da online olarak ilgili askerlik şubesine bildirilmektedir.

Genel Hizmet Bilgileri:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi maddesi uyarınca;

 1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 3. Verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmektir.

Hizmet Kapsamı:

 • Üniversiteye kayıt kabul işlemlerinin yürütülmesi,
 • Öğrenci dosyalarının oluşturulması ve arşivlenmesi,
 • Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kayıt sildirme, ilişik kesme ve kayıt dondurma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum içi, kurum dışı yatay geçiş işlemlerinin yürütülmesi,
 • Çift Anadal ve Yandal işlemlerinin yürütülmesi,
 • Öğrenci Belgesi, Transkript ve Öğrenci Durum Belgesi hazırlanması,
 • Onur ve Yüksek Onur öğrencilerinin tespit edilmesi ve duyurulması,
 • Öğrenci kimlik kartı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yaz Okulu işlemlerinin yürütülmesi,
 • Akademik Takvim hazırlanması,
 • Erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için istenilen bilgilerin duyurulması,
 • Mezuniyet ve diploma işlemlerinin yürütülmesi,
 • YÖK, ÖSYM, KYK vb. kurumlardan istenilen bilgi ve istatistiklerin hazırlanması.

Personel:

Dahili Numara

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

3150

Murat GÜLEL

Öğrenci İşleri Ofisi

Birim Sorumlusu

3151 Ahmet Mithat GÖKER Öğrenci İşleri Ofisi Öğrenci İşleri Personeli
3152 Melih VOLKAN Öğrenci İşleri Ofisi Öğrenci İşleri Personeli

3153

Emine YİĞİTEL

Öğrenci İşleri Ofisi

Öğrenci İşleri Personeli

BİRİM FAALİYET RAPORLARI: 

KKTC Öğrenci İşleri Birimi 2021 yılı Birim Faaliyet Raporu için;

KKTC Öğrenci İşleri Birimi 2022 yılı Birim Faaliyet Raporu için;