Ana içeriğe atla

 

Adı-Soyadı

:Dr. Öğr. Üyesi ÖMER GÖKEL

Birim

:Sürekli Eğitim Merkezi

E-posta

:omer.gokel@asbu.edu.tr

Dahili

:3221

 

  • Amacı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs-Sürekli Eğitim Merkezi (ASBÜ-SEM), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs’ın (ASBÜ-KK), yaşam boyu öğrenme anlayışına dayalı olarak 2020 yılından günümüze etkinlikte bulunan bir birimidir. Temel amacı, ulusal ve uluslararası düzlemlerde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ile isteyen tüm bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamaktır.

 

  • ASBÜ-SEM'in Eğitim ve Etkinlikleri

ASBÜ-SEM, bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli eğitim programları, kurslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları ve konferanslar düzenlemektedir. Bunlar, herkesin katılabileceği eğitim etkinlikleri olduğu gibi, dış kurum ve kuruluşların gereksinim duydukları, onlar için özel olarak düzenlenen eğitim programları da olabilmektedir. Eğitim süreleri 2-3 saatten 400-500 saate kadar, verilecek eğitimin içeriğine göre değişebilmektedir.

ASBÜ-SEM, ayrıca, ASBÜ'nün kendi çalışanlarının (işçi, yönetsel personel ve akademisyen) da çalışma alanlarında kendilerini güncellemelerine, geliştirmelerine ve bireysel gelişimlerini sağlamaya dönük hizmet içi eğitim programları ve etkinlikler de düzenlemektedir.

Merkezimiz, bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemenin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler de sunmaktadır. ASBÜ-SEM, TOEFL-IBT, TOLES gibi sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir. Bu gibi etkinliklerin yanında mesleğe yönelik sertifika programları gerçekleştirmektedir. Eğitimlerimiz katılımcıların düzeyleri belirlenerek geliştirilmekte, katılımcılara göre bölge temel alınarak düzenlenmekte ve Türkçe dili dışında eğitim almak isteyenlere de ayrıca İngilizce eğitim etkinlikleri de sunulmaktadır.

 

  • ASBÜ-SEM'in Temel Çalışma İlkesi

ASBÜ-SEM, gerek dış kurum ve kuruluşların insan kaynaklarının, gerekse ASBÜ Kuzey Kıbrıs’ın kendi çalışanlarının bireysel ve mesleki eğitim gereksinmelerini karşılamada ve düzenlediği tüm etkinliklerde kalite ve etiğe önem vermektedir. Düzenlediği tüm eğitimlerde ve etkinliklerde ASBÜ Kuzey Kıbrıs’ın alanlarında uzman olan öğretim elemanları görev almaktadır. Merkezimiz, teknolojik veya bilimsel güncellemelerde, uluslararası alanlarda eğitimde markalaşmış ve kendi alanında uzman eğitmenlerle tüm kuruluşlara, günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak, seminer/kurs/sertifika programı ve çalıştaylarda eğitmenlik veya danışmanlık aynı zamanda eğitmen yetiştirme desteği de vermektedir. Böylelikle farklı alanlarda çalışan eğitmenlerimizin birçoğu, gerek ASBÜ Kuzey Kıbrıs bünyesindeki kendi biriminde, gerekse merkezimiz vasıtası ile edindiği uluslararası eğitimler ile katılımcılara bilgilerini aktarmaktadırlar. Eğitimcinin ASBÜ Kuzey Kıbrıs bünyesinde bulunmadığı hallerde ise, alanında uzman ve bu alanda güçlü eğitim birikimine sahip eğitmenler ile çalışmaktadır.