Ana içeriğe atla

ASBU YDYO Arapça Hazırlık Programı, üniversitemizin temel fakültelerinden biri olan İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Programında öğrenim görme hakkı kazanmış öğrenciler için hazırlanmış bir yıllık zorunlu dil öğretim programıdır.

ASBU YDYO Arapça Hazırlık Programı, öğrencileri, genel olarak üniversitenin özel olarak da fakültenin amaçları doğrultusunda dil yeterliliği bakımından yüksek öğretime hazır hale getirmeyi hedefler. ASBÜ’nin sosyal bilimler odaklı ve İslami İlimler Fakültesi’nin dini ilimler merkezli   anlama, açıklama ve inşa etme çabası, Arap Dili’ni, dikey tarihi zenginliği ve yatay artagelen yaygınlığı ile bu çabanın en önemli dayanaklarından biri olarak kabul etmeyi gerekli kılar.

Program, fakülte öğretimi boyunca devam edecek olan Arapça öğretim ve öğreniminin temel aşamasıdır. Bir yıl içerisinde yaklaşık 850-900 saatlik bir öğretim programı ile öğrencileri Arap Dili’nin bütün yönleri ile buluşturmaya; anlama/ konuşma ve yazma temel dil becerilerini esas alarak dili bir bütün olarak ulaşılabilir hale getirmeye çalışır. Haftalık programının 4-6 saatlik dilimi, dilin teorik bütünlüğü; 22-24 saatlik dilimi ise bu teorik yapının pratik yansımaları üzerinedir. Program, öğretim yılı başında seviye tespit ve yeterlilik sınavı ile başlar, seviyelere uygun sınıflarda kur kur ilerleyen bir yapıda aktif/etkileşimli öğretim yöntemleriyle öğretim programını sunar, öğrencileri aldıklarına kattıkları ile değerlendirerek uzun bir yolculuğun eşiğine getirir. Öğrencileri, tedrici yöntemi sayesinde adım adım emekle özümseme deneyimiyle yüksek öğretimin yoğun mesaisine hazırlar.

Arapça Hazırlık Programı, sağlam bir zemin teşkil etme, yapının bütününde devamlı olarak etkin olma misyonunun farkında olarak üretici ve özgün/rleştirici bir öğrenim tecrübesinin hayatın bütününe yayılmış bir emek/ çaba sevgisi ile mümkün olduğunun bilincindedir ve bu kuşatıcı insanî eyleme küçük bir katkıda bulunabilmeyi ümit etmektedir.

* Arapça Hazırlık Okulu, öğrencilerimize 4 periyot olarak şekillendirilmiş 1 yıllık bir Arapça öğretim programı sunmaktadır.

1. modül

1-8. haftalar

2. modül 

9-16. haftalar

3. modül

17-24. haftalar

4. modül

25-32.haftalar

- Dört periyot boyunca öğrencilerimiz seviyelerine göre, ilk başlangıç / ileri başlangıç / ilk orta / ileri orta / ilk ileri ve üst ileri başlıklı merhalelerde öğrenim görmektedir.

* Her periyot 8 hafta sürmektedir. Periyot içi değerlendirmeleri sonucunda periyot sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler başarılı oldukları takdirde bir üst seviyeye çıkmaktadır.

* Öğrencilerimizin başarı değerlendirmesi çok yönlü yapılmaktadır. ( Periyot içi ödevler, quizler, periyot içi ara sınavlar ve periyot sonu sınavları)

* Arapça yeterlik sınavına girip 75 ve üstü puan alan öğrencilerimiz fakülte kaydı yapmaya hak kazanmaktadır.  Arapça yeterlik sınavı, öğretim yılı başında, ara dönem ve sonunda olmak üzere bir yılda üç kere yapılmaktadır.

 

Program ve müfredat örneklerimiz

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay Araz

Dr. Öğr. Üyesi Luay Hatem Yaqoob

Dr. Öğr. Üyesi Rami İbrahim Mahmut

Arş. Gör. Murat Kayalık

 

Müfredat için tıklayınız..

Ders programı için tıklayınız..