Ana içeriğe atla

ASBÜ Aktivite Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetler Öğrencilerin çeşitli sanat dallarında sosyal ve kültürel aktiviteler yapmasına imkânlar sağlamaktadır. Modern çağda üniversiteler akademik etkinliklerinin yanı sıra üniversite içinde ve toplumun ilgili pek çok kesimiyle kurdukları bağlar vasıtasıyla üniversite dışı paydaşlarla gerçekleştirdikleri faaliyetler sayesinde daha güçlü ve etkin olabilmektedirler. Bunu dikkate alınca öğrenci kulüplerinin yapısı ve önemi daha iyi anlaşılabilecektir. Bu anlamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs hem kulüp sayısı hem de kulüplerin etkinlik çeşitliliği ve niceliği bakımından öne çıkmaktadır.

Kulüplerimiz belirli alanlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışmalar bilimsel araştırma, beşerî disiplin etkinlikleri, edebiyat, dil, teknoloji, kültür, sanat, mesleki alanlar ve elbette sosyal sorumluluk çalışmaları olarak sayılabilir. Öğrencilerimiz sanat ve kültür ile meşgul olacakları yeni alanlar ve mekânlar açılmasını talep etmekte ve daha da aktif olma yolunda gayret göstermektedirler. ASBÜ Aktivite Merkezi olarak öğrencilerimize sanat ve kültürel faaliyet yapabilmeleri için salon, ekipman ve malzeme, maddi destek, ulaşım ve buna benzer konularda katkıda bulunmaktadır.

Öğrenciler, Kulüpler Sayesinde Yaratıcılıklarını Keşfediyor

Öğrenci kulüpleri; ortak ilgiye sahip öğrencileri bir araya getirip sosyalleştirerek ve ekip hâlinde öğrenme becerisini geliştirerek öğrencilere birçok alanda kazanım sağlıyor. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne göre yürütülen etkinliklerle yarınlara hazırlanan öğrenciler, üniversite bünyesindeki kurumsal yapılar ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek yeteneklerini geliştiriyor. Kulüp etkinliğinde bulunan öğrencilerin dayanışmayı, sosyal faydayı ve değerleri yaşayarak öğrenmektedir. Kulüplere üye olarak sosyalleşme imkânı bulan öğrencilerimiz; müzakere, liderlik, problem çözme ve benzeri yönlerini geliştirmelerinin yanı sıra kaynak ve süreç planlama becerisi ile takım ruhu ve ekip hâlinde öğrenme becerisi kazanmaktadır. Uluslararası etkinlikler sayesinde değişik toplum ve kültürlerden insanlar ile tanışıyor, ayrıca yaratıcılıklarını keşfederek kültür-sanat ve spor konusunda kendilerine uygun olan hobi ve faaliyetleri seçmektedir.

ASBÜ’nün öğrenci kulüpleri çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sanat, spor ve bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra; gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri üreten, akademik araştırmaya dönük, sosyal aktivite odaklı ve sadece hobi-eğlence-oyun alanlarına hitap eden kulüpler de bulunmaktadır.

ASBÜ Aktivite Merkezi Bünyesinde 22 Kulüp Bulunmaktadır

Bir kulübe katılmak, kampüse uyum sağlamanın en hızlı yoludur. ASBÜ’nün öğrenci kulüplerinde yeni insanlarla tanışarak ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve adapte olmanın yollarını keşfederken sizin için en iyisini diliyoruz. ASBÜ öğrencilerimiz istedikleri kulübe üye olabilmekte ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasında aktif rol alabilmektedirler. Kulüpler, birbiriyle diyalog halinde birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atmaktadırlar.

 

Kulüplerimiz

 • İngilizce Kulübü
 • Araştırma ve Geliştirme Kulübü
 • Türk Dünyası Kulübü
 • Hukuk Kulübü
 • Genç Liderler Kulübü
 • Arap Dili Kulübü
 • İlim Hikmet ve Değerler Kulübü
 • Kızılay Kulübü
 • İlahiyat Kulübü
 • Özel Eğitim Kulübü
 • Psikoloji Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Uluslararası Girişimcilik Kulübü
 • Düşünce Akademisi Kulübü
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Türkçe Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Ultraslan Kulübü
 • Genç Fenerbahçeliler Kulübü
 • Çarşı Kulübü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü