Ana içeriğe atla
  • Amacı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Araştırma Merkezi (ASBÜ-MİKA), Üniversite’nin mezunları ve toplum ile olan ilişkilerini güçlendirici etkinlikler düzenler. Ayrıca, öğrencilerin kariyer planlarına destek hizmetler ve çalışmalar yürütür.

 

  • Yaşam Boyu İletişim

MİKA, “yaşam boyu iletişim” felsefesinden yola çıkarak, ASBÜ mezunları ile Üniversite arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlar, geliştirir ve bilgilerini günceller. Düzenli anketler yaparak, mezunlardan aldığı dönütleri Üniversite’nin ilgili bölümleri/birimleri ile paylaşır. MİKA, aynı zamanda düzenlediği sosyal etkinlikler aracılığı ile mezunların kendi aralarındaki iletişimin gelişmesine ve güçlenmesine katkı koyar.

 

  • Kariyer Hizmetleri

MİKA, öğrencilere kariyer danışmanlık hizmetleri sunar. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ve mezuniyet sonrasında bireyler olarak başarılı, sürdürülebilir bir kariyer yaşamı için yararlanabilecekleri ve onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenler. Bunun yanı sıra, iş dünyası ile birlikte hareket ederek öğrencileri iş ve staj konularında destekler.

 

  • Sektörlerle İş Birliği

Akademik birimler ve iş dünyası ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışan MİKA, Üniversite-sektör ilişkilerinin gelişmesine yönelik çalışmalara katkı koyar.