Ana içeriğe atla

KURULLAR 

Sürekli Eğitim Merkezi Kurulu Genel Bilgi Formu

BAP Kurulu Genel Bilgi Formu

Disiplinler Arasılık Kurulu Genel Bilgi Formu

Dış İlişkiler Kurulu Genel Bilgi Formu

Eğitim Yönetimi Kurulu Genel Bilgi Formu

Kalite Güvence Kurulu Genel Bilgi Formu

Uzaktan Eğitim Kurulu Genel Bilgi Formu

Üniversite Stratejisini Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Genel Bilgi Formu

Araştırma Görevlilerini Geliştirme Kurulu (1416 - MEB Bursluları) Genel Bilgi Formu

Kampüs Geliştirme ve Çevre Düzenleme Kurulu Genel Bilgi Formu

Kütüphane Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Kurumsal İletişim Kurulu Genel Bilgi Formu

Mevzuatı Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Müzeler/Sergi Alanları Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Projeler Ofisi Kurulu Genel Bilgi Formu

Sosyokent Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Paydaş Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Kurulu ve Vakıf Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

 

KOMİSYONLAR

Tanıtım ve Kurumsal Kimlik Komisyonu

ASBÜ kurumsal kimliğini oluşturma, konumlandırma ve tanıtım stratejisinin geliştirilmesi, uygulamaya dönük öneriler getirilmesi.

 

Sosyal İnovasyon Komisyonu

Sosyal inovasyon nedir, nasıl uygulanır bağlamında strateji geliştirilmesi ve öneriler sunulması.

 

Araştırma Komisyonu

Araştırma üniversitesi uygulamaları, araştırma kültürünün oluşturulması, araştırma üniversitesinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi, ASBÜ araştırma üniversite modelinin geliştirilmesi.

 

Disiplinlerarası ve Çoklu Disiplinler Çalışmaları Komisyonu

Üniversitede disiplinler arası ilişkilerin kurgulanması ve önerilerin geliştirilmesi.

 

Dış İlişkiler Komisyonu

Üniversitenin uluslararası hâle getirilmesine yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi.

 

Paydaşlar İş birliği Komisyonu

ASBÜ paydaşlarının tanımlanması, paydaş analizi, paydaşlar ile ilişki geliştirme, paydaşlarla ortak çalışma imkânlarının oluşturulması.

 

Eğitim Komisyonu

Üniversite genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde aksamadan gerçekleştirilmesinin sağlanması.

 

Kütüphane Komisyonu

Kütüphane koleksiyonunun ve imkânlarının kullanıcıların akademik araştırma amaçlarına uygun olarak geliştirmesi.