Ana içeriğe atla
Submitted by Konuk (doğrulanmadı) on 3 May 2021

“FETHİNİN 450. YILINDA KIBRIS” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ

 
2 - 3 Ağustos 2021 - HASPOLAT/LEFKOŞA – KKTC

 

Kıbrıs Adası, Osmanlı Devletinin 1570 yılında başlattığı fetih seferi, 1 Ağustos 1571 yılında elli bin civarında şehit verilerek Mağusa Kalesinin alınmasıyla birlikte tamamlanmıştır. 2021 yılı Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilişinin 450. yılıdır. Bu şanlı fethin 450. yılı münasebeti ile düzenlenecek olan bu sempozyumla Ada’nın farklı yönleriyle incelenmesi hedeflenmektedir. Fetihten günümüze Kıbrıs’ta siyasî, sosyal, kültürel vb. birçok alanda çeşitli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan dönüşümler ve gelişmelerin çok boyutlu oluşu düzenlenecek olan bu sempozyumumuzun disiplinler arası nitelikte olmasını; adanın Osmanlı döneminin bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmasını gerekli kılmıştır. Başta Tarih olmak üzere sempozyumun konularının şu şekilde olması uygun görülmüştür:

• Eğitim, Dil ve Edebiyat, Halkbilimi, Arkeoloji, Antropoloji, İlahiyat, Din eğitimi, Kütüphanecilik, Hukuk, Uluslararası ilişkiler, Sosyoloji, Felsefe, İletişim, Sanat tarihi, Resim, Minyatür, Kıbrıs Osmanlı Gastronomisi, Havacılık tarihi, Denizcilik, Denizcilik tarihi, Tarım ve hayvancılık, Ekonomi, Mimarlık, iç mimarlık, Jeoloji, Tıp, Eczacılık, Maden araştırmaları

Konular, Osmanlı fethi öncesi de dâhil olmak üzere, adanın İngilizler tarafından tek yanlı olarak ilhak edildiği 1914 yılını da kapsamaktadır. Bu tarihler arasında, Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi ile ilgili tüm konular, bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilen/edilmeyen bildiriler sempozyum takviminde belirtilen tarihlerde duyurulacaktır.

Sempozyumun, ASBÜ - KKTC kampüsünde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak salgının seyrine göre KKTC girişlerinde karantina uygulanması vb. koşulların imkân tanımaması durumunda çevirim-içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için : https://kktcsempozyum.asbu.edu.tr/tr

Saygı ve sevgilerimizle,

"

Tarih
03/05/2021, Pazartesi , 10:00:00