Ana içeriğe atla
Submitted by fatih.biyikli on 3 March 2022

      Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından “Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Adası” adlı çalışma yayınlandı. Bilindiği üzere, Kıbrıs Adası, Osmanlı Devletinin 1570 yılında başladığı fetih seferi neticesinde, 1 Ağustos 1571 yılında Mağusa Kalesi’nin alınmasıyla tamamlanmıştır. 2021 yılı, Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilişinin dört yüz ellinci yılı idi. Fethin dört yüz ellinci yılı münasebeti ile hazırlanan çalışmayla Kıbrıs, farklı yönleriyle ele alınmıştır. Kitapta, fetihten önce ve sonrasında yaşanan siyasî, sosyal, kültürel vb. birçok alandaki çeşitli değişim ve gelişmeler de irdelenmiştir. Bunun yanında, Osmanlı öncesi Türkler ve diğer devletlerin adadaki hakimiyetleri üzerinde de durulmuştur. Osmanlı öncesi ve sonrasının bütüncül bir bakış açısı ile ele alındığı çalışma dört bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm, Osmanlı Öncesi Kıbrıs Adası’nda /İslâm/Türk/Türk-İslâm Varlığı; II. Bölüm Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti Tarafından Fethi; III. Bölüm, Kıbrıs’ta Osmanlı Devleti Dönemi; IV. Bölüm ise Osmanlı Devleti Dönemi Maddî ve Manevî Kültür Unsurlarının Kıbrıs Türk Toplumuna Olan Etkileri’dir. Yirmi iki bilim insanının katkısı ile hazırlanan çalışmanın editörlüğünü Yard. Doç. Dr. Zeki Akçam yaptı. Yazılar Uluslararası Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelenerek yayınlanmıştır. Çalışmanın yayın destekleyiciliğini Hiperyayın üstlenmiştir. ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof.Dr. Enver Arpa, “Kıbrıs Adası ile ilgili akademik ve sosyal alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini” ifade etti.

 

"

Tarih
03/03/2022, Perşembe , 09:51:17